Opschudding rond plannen kerkfabriek om appartementen te kopen en te verhuren

De pastorie van Buggenhout heeft haar beste tijd gehad. “Als de Kerkfabriek toch voldoende financiële middelen heeft om te investeren in vastgoed, dat ze die dan beter in de restauratie van de pastorie steekt in plaats van ook dat op kosten van de belastingbetaler te laten gebeuren", zegt N-VA-raadslid Wim Mommaers.
Geert De Rycke De pastorie van Buggenhout heeft haar beste tijd gehad. “Als de Kerkfabriek toch voldoende financiële middelen heeft om te investeren in vastgoed, dat ze die dan beter in de restauratie van de pastorie steekt in plaats van ook dat op kosten van de belastingbetaler te laten gebeuren", zegt N-VA-raadslid Wim Mommaers.
Plannen van de Kerkfabriek om in de toekomst op haar gronden in het centrum van Buggenhout appartementen te verhuren, veroorzaken opschudding. Oppositiepartij N-VA hekelde de gang van zaken tijdens de jongste gemeenteraad. “Een openbare instelling, ondersteund met belastinggeld, die winstgevende activiteiten gaat uitoefenen als verhuurder van appartementen... dat stemt tot nadenken”, meent raadslid Wim Mommaers. “Dan zou ze beter investeren in de restauratie van de pastorie.”

Tijdens de jongste gemeenteraad bogen de raadsleden zich over de meerjarenplanningen van de verschillende kerkfabrieken in Buggenhout. De Kerkfabriek van het gemeentecentrum kan in 2020, 2021 en 2022 rekenen op een gemeentelijke investeringstoelage van jaarlijks 150.000 euro. Het zijn centen die onder andere moeten dienen voor onderhoud en restauratie van kerkelijke gebouwen zoals de Boskapel en de Sint-Niklaaskerk. Uit de discussie tijdens de bespreking van dit agendapunt bleek evenwel ook dat de Kerkfabriek een aantal van haar gronden, die het al jaren in eigendom heeft, zal verkopen om te investeren in appartementen, om die vervolgens te verhuren.

Winstgevende activiteiten

Dat zorgt voor commotie. Oppositiepartij N-VA stelt zich serieuze vragen. “Het verhuren van appartementen is toch geen taak voor een openbare instelling, die op die manier de private markt gaat beconcurreren”, zegt raadslid Wim Mommaers. “Maar blijkbaar heeft CD&V, die nu aan het hoofd van de gemeente staat, er geen probleem mee dat een kerkfabriek als openbare instelling én ondersteund met het geld van de Buggenhoutse belastingbetaler, winstgevende activiteiten gaat uitoefenen als verhuurder van appartementen. Uit het overzicht van de door de Kerkfabriek gevraagde toelagen blijkt alleszins niet dat een deel van die opbrengsten zou terugvloeien naar de belastingbetaler.”

Wim Mommaers is niet te spreken over de plannen van de Kerkfabriek.
Geert De Rycke Wim Mommaers is niet te spreken over de plannen van de Kerkfabriek.

Weinig betaalbare gronden

Voor N-VA is het bovendien een pijnpunt dat de kerkfabriek heel wat bouwgronden in eigendom heeft. “Terwijl er in Buggenhout net een tekort is aan betaalbare gronden en jonge mensen daardoor nog amper in eigen gemeente een betaalbare thuis vinden”, zegt Mommaers. “N-VA zou dan ook liever hebben dat de Kerkfabriek haar gronden verkoopt, zodat die op de woningmarkt komen, én met de opbrengst investeert in de Buggenhoutse pastorie. Die staat voor dure renovatiewerken, waarvan de kosten voor een deel ook al op onze inwoners dreigen verhaald te worden, omdat het gemeentebestuur met dat project bezig is. Maar blijkbaar beschikt de Kerkfabriek dus zelf over voldoende financiële middelen om deze kosten te dragen, als ze kan gaan investeren in appartementen. Dat ze dan in dit dossier ook haar verantwoordelijkheid neemt.”

Volgens burgemeester Pierre Claeys (CD&V) heeft het gemeentebestuur zich “niet te moeien” met de Kerkfabriek. “Zij beslissen daar autonoom wat ze doen”, antwoordde hij tijdens de gemeenteraad.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.