Nieuwe straatnamen

Het gemeentebestuur van Buggenhout voert twee nieuwe straatnamen in.


Dat gebeurt in het kader van de realisatie van nieuwe verkavelingen. Zo komen er aan de Hopveldweg in Buggenhout zeven eengezinswoningen. De nieuwe weg die nodig is om die te ontsluiten, zal Brouwersweg heten. Heemkring ter Palen adviseerde die naam omdat zich vroeger in deze buurt veel brouwerijen bevonden. De nieuwe verkaveling aan het Klaverveld in Buggenhout krijgt dan weer de naam Molenberg. Het is een zijstraat van het Klaverveld, aan het therapeutisch dagcentrum van de vzw Eindelijk. De organisatie, die zich inzet voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, realiseert hier een woonsite om het dagcentrum uit te breiden. Ook de naam 'Molenberg' komt er op advies van Heemkring Ter Palen. De gemeenteraad keurde beide voorstellen goed. (DND)