Nieuwe rooilijn voor verhuis kinderopvang

De gemeenteraad van Buggenhout keurde een nieuwe rooilijn goed voor de Broekstraat, ter hoogte van het vroegere schoolhuis aan huisnummer 35. Tijdens een openbaar onderzoek kwamen geen bezwaren binnen. De nieuwe rooilijn is nodig om het schoolhuis te kunnen afbreken en in de plaats een nieuwbouw op te trekken. Het gemeentebestuur wil daar de buitenschoolse kinderopvang IBO van Opstal onderbrengen. Intercommunale DDS stelde een nieuw rooilijnplan op. Zo ontstaat meer oppervlakte om de nieuwbouw te realiseren. De huidige IBO is gevestigd in de Molenstraat in Opstal, maar om die plek te bereiken moeten kinderen van aan hun scholen enkele kruispunten oversteken. Op de locatie van het vroegere schoolhuis zou de IBO veiliger en beter bereikbaar zijn. (DND)