N-VA pleit voor invoering European Disability Card

De N-VA van Buggenhout pleit voor de invoering van een European Disability Card in de gemeente. De partij lanceerde het voorstel tijdens de vergadering van de Welzijnsraad.

Deze kaart is bestemd voor personen met een beperking, als bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.


"In het verleden stonden Buggenhoutenaren met een beperking soms in de kou, wanneer zij bij aanbieders van cultuur, sport en vrijetijd hun handicap niet op papier konden 'bewijzen'", zegt OCMW-raadslid Karen Lauwers. "Hierdoor liepen ze onterecht toegangskortingen en andere voordelen mis. Om komaf te maken met zo'n pijnlijke situaties, stelde staatssecretaris Zuhal Demir een kaart voor, waardoor personen met een beperking eenvoudig en zonder discussie kunnen aantonen dat ze recht hebben op bepaalde voordelen. N-VA hoopt dat deze kaart ook in Buggenhout wordt ingevoerd. Het vrijetijdsaanbod in onze gemeente is groot en dus zit er zeker groeimarge op het aantal kortingstarieven dat gehanteerd wordt voor personen met een beperking."


(DND)