Molenberg is nieuwe straat

Molenberg, zo zal de nieuwe straat in de nieuwe verkaveling aan het Klaverveld heten. Het is een zijstraat van het Klaverveld, aan het therapeutisch dagcentrum van de vzw Eindelijk. De organisatie, die zich inzet voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, realiseert hier een woonsite om het dagcentrum uit te breiden. De naam 'Molenberg' komt er op advies van Heemkring Ter Palen. Over deze keuze loopt momenteel een openbaar onderzoek. Opmerkingen over dit voorstel kunnen schriftelijk worden ingediend bij het schepencollege. Dat moet voor 22 november gebeuren. (DND)