Drie bolletjes ijs voor zorgpersoneel rusthuis Herfstdroom? “Ze verdienen veel meer waardering dan dat!”

thinkstock
Tijdens de jongste gemeenteraad van Buggenhout pleitte oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) voor extra tegemoetkomingen voor het zorgpersoneel van het OCMW-rusthuis Herfstdroom naar aanleiding van de coronacrisis. Dat ze daar recent bedankt werden met een brief die recht geeft op drie bolletjes ijs, konden zowel Vlaams Belang als N-VA, net als het rusthuispersoneel zelf, niet smaken. “Deze mensen stonden in de frontlinie en daarvoor krijgen ze een ijsje? Er is meer nodig dan dat als bedanking die hen naar waarde schat!”

Om zijn punt te maken las Creyelman tijdens de gemeenteraad een getuigenis van zorgmedewerkers uit het woonzorgcentrum Herfstdroom voor. “Plots was er de coronacrisis en de lockdown”, klonk het. “Rusthuispersoneel werd in het bad gesmeten, zonder bescherming eerst, en onzeker over de mogelijke gevaren. Vervolgens werden ze de enige familie van rusthuisbewoners, want er was bezoekverbod. En ook alle vrijwilligers vielen weg, dus werden ze plots ook manicure, pedicure, kapper én psycholoog. Er moesten voorzorgsmaatregelen van een telefoonboek dik gevolgd worden, 8 uur non-stop gewerkt met mondmasker op in warme temperaturen, non-stop ontsmet en schoongemaakt. En daarbovenop was er de angst, niet alleen om bewoners te besmetten, maar ook gezinsleden thuis. Dit was een oorlog die deze mensen in de loopgraven uitvochten. En het is nog niet voorbij.”

“En wat krijgen deze mensen van het CD&V-schepencollege”, zegt Creyelman. “Een ijsje met drie bolletjes...” Die geste werd per brief bezorgd. Al het gemeentepersoneel kreeg die. “Hé topper”, klonk het daarin. “Het was de voorbije maanden voor niemand binnen onze organisatie evident om zijn taak uit te voeren. Het schepencollege is dankbaar voor de inzet en biedt daarom graag een attentie in de vorm van een ijsje aan.” De brief telde vervolgens drie bonnetjes, elk goed voor een bolletje ijs. Viel het gebaar bij het merendeel van het gemeentepersoneel in goede aarde, dan werd dit bij het rusthuispersoneel ‘ijskoud onthaald’.

Frontsoldaten

Dat de ijsjes in het rusthuis in het verkeerde keelgat schoten, vinden oppositiepartijen Vlaams Belang en N-VA maar niet meer dan normaal. “Dit zorgpersoneel leverde heel wat extra inspanningen en werden terecht nog benoemd als frontsoldaten”, zegt raadslid Ward Vranken (N-VA). “Deze Buggenhoutse coronahelden van de zorg verdienen dan ook een echte bedanking die hen naar waarde schat. Wij pleiten voor een extra maaltijdcheque per gewerkte dag of een gelijkaardige financiële tegemoetkoming als echte blijk van waardering voor het geleverde werk. Er wordt een serieus overschot van ruim een miljoen euro geboekt op de rekening van 2019. Je zou denken dat CD&V van die financiële ruimte toch gebruik zou kunnen maken voor het zorgpersoneel...”

Creyelman had drie voorstellen klaar. “Laat ons een werkgroep oprichten om te bekijken wat we allemaal voor dit zorgpersoneel van onze gemeente kunnen doen”, zei hij. “We vragen de uitkering van een gevarenpremie per gewerkte dag tijdens de pandemie en het uitkeren van een dertiende maand in aankoopcheques bij Buggenhoutse handelaars. Bovendien zouden arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur omgezet kunnen worden naar onbepaalde duur.”

Ook N-VA zag zo’n werkgroep zitten, maar dat was buiten CD&V gerekend. Die stemde alle voorstellen van Vlaams Belang weg. “Er zijn veel mensen binnen onze gemeente die zich enorm ingezet hebben in de coronacrisis”, verantwoordt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “Van leerkrachten in scholen, over gemeentepersoneel tot politie. We zijn ons wel degelijk bewust dat de medewerkers in het rusthuis inderdaad hebben afgezien. We hebben daarom zelf een initiatief uitgewerkt. Zo zullen we inzetten op de tweede pensioenpijler die voor velen een verhoging van nul naar 2,5 procent betekent. En we trekken de maaltijdcheques op.” Vlaams Belang en N-VA waren niet enthousiast: “Veel te mager voor wat deze helden betekenen”, klinkt het.