Alleen plaatselijk verkeer in Scheldestraat

In de Scheldestraat zal voortaan alleen nog maar plaatselijk verkeer mogen rijden. De gemeenteraad keurde hiervoor een aanvullend verkeersreglement goed. De Scheldestraat krijgt veel sluipverkeer te slikken. Chauffeurs vermijden zo de Provincialebaan, waar het vaak lang aanschuiven is voor de verkeerslichten. Bewoners kloegen de situatie in de Scheldestraat eerder al aan. Het gemeentebestuur wil de toestand oplossen door alleen nog maar plaatselijk verkeer toe te laten. Ook de Veerstraat krijgt eenzelfde regeling. De nodige verkeersborden hiervoor worden binnenkort geplaatst. (DND)