Zonnepanelen op 48 gebouwen

Nog dit jaar zullen 48 Brusselse gebouwen, waaronder scholen, administratieve centra en sportcomplexen, uitgerust worden met zonnepanelen. In 2019 komen daar nog zo'n honderd gebouwen bij.

Leefmilieu Brussel wil via het project Solarclick openbare besturen helpen bij het produceren van meer groene en duurzame energie. Daarom wordt in de komende vier jaar 20 miljoen euro vrijgemaakt voor de plaatsing van zonnepanelen op gebouwen. Stroomnetbeheerder Sibelga bezocht al verschillende sites en keurde 150 gemeentelijke en gewestelijke gebouwen goed. De eerste 46 gebouwen krijgen nog dit jaar zonnepanelen op het dak. Tegen 2020 moet 85.000 vierkante meter aan daken uitgerust zijn met de panelen. Dat moet leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 4.500 ton. (DCFS)