Zone 30 blijft twistpunt

Zone 30
Baert Marc Zone 30
De gemeente Sint-Joost-ten-Node levert een positief advies af over het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move, dat de krachtlijnen van het beleid voor de komende jaren uittekent. Wel werden er vraagtekens gezet bij een ‘algemene’ zone 30.

Sint-Joost staat positief tegenover de aanpak van de zachte mobiliteit en verkeersveiligheid in het plan. De gemeente plaatst wel kanttekeningen bij de veralgemening van de zone 30, die beter geleidelijk zou ontwikkeld worden en met fysische aanpassingen zoals verkeersdrempels om de snelheid te verminderen. Zo wil Sint-Joost een uitzondering voor de zone 30 voor de grotere wegen en een effectenstudie van de maatregel voor de lokale wegen. “We vragen ook bijkomende middelen om de luchtkwaliteit te verbeteren omdat de wagens meer zullen vervuilen in de zone 30", vult burgemeester Kir aan. 

Omdat Sint-Joost reeds weinig parkeerplaatsen langs de openbare weg heeft (14 per 100 inwoners tegen gemiddeld 20 per 100 inwoners in heel het gewest), weigert de gemeente parkeerplaatsen op te geven. Maar ze schaart zich wel achter de zoektocht naar alternatieven buiten de openbare weg. Ondergrondse parkings moeten heringericht worden met plaatsen voor fietsen en andere uitrustingen voor zachte mobiliteit. Sint-Joost wil ook een openbare regulator voor de markt van deelvoertuigen (steps en fietsen) zodat de gelijke verdeling over heel het gewest gegarandeerd is. De gemeente wil ook niet weten van een voetgangerszone in de Brabantwijk en pleit voor een echt overleg met de handelaars over hun behoeften inzake mobiliteit en parkeergelegenheden. Het advies van het schepencollege moet volgende week nog groen licht krijgen van de gemeenteraad. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.