Werknemers tevreden met akkoord over sluiting stelplaats Evere en Ukkel

De drie vakbonden en de directie van De Lijn zijn tot een ontwerpakkoord gekomen over de sluiting van de stelplaats in Evere en Ukkel. Die sluiting veroorzaakte heel wat wrevel bij de chauffeurs, die vreesden voor hun job.

"Maar dinsdagavond zijn we samen met de directie van De Lijn tot een akkoord gekomen", zegt ACOD vakbondsafgevaardigde Ronnie Danckaert. "We hebben het akkoord met alle afgevaardigden en het personeel besproken en we zijn erg tevreden." Twee weken geleden hielden de buschauffeurs nog een stakingsactie uit protest tegen de sluiting. Vooral de werkonzekerheid en de onduidelijke afspraken over de verhuis naar de stelplaats van Leuven en Overijse deed hun bloed koken. Velen wisten niet waar ze zouden belanden, welke ritten ze toegewezen zouden krijgen en of ze moesten verhuizen. "Alle problemen die op tafel lagen, werden besproken", zegt woordvoerder van De Lijn Vlaams-Brabant Joachim Nijs. "Zo hebben de directie en vakbonden afspraken gemaakt over de sluitingspremie en andere modaliteiten. De overheveling van de chauffeurs naar de stelplaatsen in Leuven en Overijse is geen sinecure voor de werknemers, dus werd er ook gekeken naar bijvoorbeeld een kilometervergoeding." Veel meer details over het akkoord kan Nijs niet geven, maar volgens ACV vakbondsafgevaardigde Thomas Vael zijn de gemaakte afspraken over de verhuis voldoende werkzaam. "De directie heeft beloofd dat de nieuwe verdeling van de diensten niet samen met de sluiting op 1 september zal worden doorgevoerd. Er wordt een overgangsperiode voorzien, zodat iedereen zich kan aanpassen", aldus Vael. (DCFS)