Werkloosheid nooit zo laag

De werkloosheid in Brussel blijft dalen. Eind juni telde het Brussels Gewest 88.541 werkzoekenden. Dat is het laagste aantal in vijftien jaar.


De werkloosheidscijfers dalen al voor de 44ste opeenvolgende maand. In vergelijking met juni 2014 is het aantal Brusselse werkzoekenden met 19.208 personen gedaald. Dat komt neer op een vermindering van 17,8 procent in vier jaar. Het aantal jonge Brusselaars tussen 18 en 24 jaar dat werk zoekt is onder de 8.000 gedaald. De jongerenwerkloosheidsgraad bedroeg eind juni 20,6 procent, wat overeenkomt met 7.878 jongeren. Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel met ruim een derde gedaald. De algemene Brusselse werkloosheidsgraad bedraagt wel nog altijd 15,8 procent. In Vlaanderen is dat 6 procent. (DCFS)