VUB-onderzoekers gaan op zoek naar goud en zilver in Brusselse riolering

Zit er goud in de riool?
VUB Zit er goud in de riool?
Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles gaan een recyclageproces ontwikkelen om grondstoffen als goud en zilver uit het slib in de Brusselse riolering te filteren. Met hun nieuwe project 'Sublimus' willen ze onderzoeken wat het recyclagepotentieel is van bestaande onbenutte afvalstromen.

De primaire grondstoffen worden steeds schaarser en er wordt geschat dat binnen ongeveer 20 jaar de voorraden van metalen zoals lood, tin, zink, goud en zilver uitgeput zullen zijn. Omdat hergebruik van metalen steeds belangrijker wordt, willen de onderzoekers op een goedkope en groene manier edele metalen oogsten uit het slib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. “In een wereld waar primaire grondstoffen alsmaar schaarser worden, moeten we de mogelijkheden van bestaande onbenutte afvalstromen onderzoeken”, zegt Dr. Natacha Brion van de onderzoeksgroep Analytical and Environmental Geochemistry aan de VUB.

Recyclage

Slib uit rioolinstallaties wordt op dit moment  nauwelijks gebruikt, het goedje heeft namelijk giftige concentraties aan metalen in zich. “Tot nu toe bestaat er dus bijna geen andere uitweg dan deze na verbranding te storten, met de kosten en de milieurisico’s die hieraan verbonden zijn”, zegt Brion. “Die metalen uit het slib halen en daarna recycleren is dus niet enkel een manier om aan metaalschaarste tegemoet te komen. Het biedt eveneens de mogelijkheid om van een giftig afvalproduct, een volwaardige grondstofbron te maken.”

De metalen komen vaak in het slib terecht via bijvoorbeeld juwelen of medicijnen en ontsmettingsmiddelen. Vroeger werd dat slib gebruikt als meststof in de landbouw, maar onder meer door de hoge metaalconcentraties is deze praktijk nu verboden in Vlaanderen.

Drie etappes
Het Sublimus-project gaat in drie etappes te werk. Eerst worden er metingen gedaan om te bepalen hoeveel edele en zware metalen er in het slib zitten. In een tweede stap wordt onderzocht hoe deze metalen op een milieuvriendelijke manier uit het slib kunnen gehaald worden. Dat kan bijvoorbeeld door speciale bacteriën te gebruiken om de metalen uit het slib te "wassen". 

De derde stap is het vinden van een milieuvriendelijke manier om het metaalmengsel te zuiveren en te recycleren. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van een zeer specifieke magneet die de edele metalen uit het slib filtert. Het onderzoeksprogramma van het Sublimus-project loopt nog tot eind februari 2022. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.