Vorst verzet zich tegen huiszoekingen bij illegalen

De gemeente van Vorst stemde dinsdag over een motie tegen het wetsontwerp van de federale overheid om huisbezoeken toe te staan. Die laatste wil huiszoekingen uitvoeren bij de duizenden Belgische families die transitmigranten herbergen. Ondertussen werd de stemming voor de huisbezoeken bij illegalen in het parlement uitgesteld.


De federale overheid kondigde het project aan om huiszoekingen uit te voeren bij burgers, die illegalen 's avonds onderdak bieden. De gemeente Vorst stemde een motie in de hoop dat de federale overheid hierover het standpunt herziet. 32 raadsleden stemden voor, slecht 1 was ertegen gekant. "We zijn blij dat deze tekst is aangenomen. We leven in een tijd waarin tienduizenden Belgen het werk van de staat doen. Namelijk het vrijwillig herbergen van transitmigranten. We hopen dat deze golf van verontwaardiging en verzet een einde maakt aan dit idee," zegt partij Ecolo van Vorst. De gemeente volgt het voorbeeld van Luik, die hierover ook al een motie stemde. Het lijkt alvast effect te hebben, want het parlement stelde de stemming over de huiszoekingen uit. (DCFS)