Vanaf 1 juli opnieuw boetes voor LEZ-inbreuken

-
photo_news -
Vanaf 1 juli krijgen bestuurders van een voertuig dat niet conform is aan de lage-emissiezone (LEZ) in Brussel weer een boete. Dat heeft Leefmilieu Brussel bekendgemaakt. Door de coronacrisis waren de boetes tijdelijk opgeschort.

Vanaf 16 juni staat een communicatiecampagne gepland om de Belgen te informeren over de hervatting van deze boetes. Eigenaars van te vervuilende wagens die hebben rondgereden tijdens de periode van opschorting, krijgen een waarschuwingsbrief in de bus. Net als voor de opschorting kan een nieuwe boete pas drie maanden na de vorige gegeven worden, om de eigenaar de tijd te geven om de nodige maatregelen te nemen.

Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap die een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg genieten, zullen geen boete krijgen voor het schenden van de Brusselse LEZ-regeling.

Alle informatie is terug te vinden op de website www.lez.brussels.