Strengere geluidsnormen voor events

Wie festiviteiten organiseert in de hoofdstad, moet vanaf 21 februari rekening houden met strengere geluidsnormen. Via de nieuwe campagne 'Happy Ears' sensibiliseert het gewest over de risico's van geluidsoverlast.


De nieuwe wet bepaalt dat voortaan het maximumniveau van versterkt geluid tijdens een evenement in Brussel 85 decibel mag bedragen. Uitzonderingen van 95 en van 100 decibel zijn mogelijk na aanvraag. Al worden de voorwaarden om het publiek voor het volume te beschermen dan groter. "Lawaai is één van de belangrijkste vormen van overlast in het dagelijkse leven van de Brusselaars. Het is hoog tijd om de bevolking te sensibiliseren over de risico's die hieraan verbonden zijn. Tegelijkertijd komt het er ook op aan om de professionals uit de sector bewust te maken over verantwoordelijke geluidsproductie", verklaart minister van Leefmilieu Céline Fremault. Horeca- en feestzaaluitbaters moeten het publiek informeren over de risico's van de verspreide geluidsniveaus en het geluidsniveau in real time afficheren. Als tijdens een evenement het geluidsniveau 100 decibel bedraagt, moeten de uitbaters oordoppen en stille zones voorzien. Het gewest zal meer en strenger controleren of de voorwaarden worden nageleefd. (DCFS)