Stad mag dan toch Koninklijk Circus uitbaten

De stad Brussel mag dan toch nog even het Koninklijk Circus uitbaten. Het Hof van Beroep had nochtans uitgesproken dat de aangeduide vzw Brussels Expo niet in zijn recht was om deze taak uit te voeren.


Na een klacht van voormalige concessiehouder Botanique had het Hof van Beroep aangegeven dat het niet eerlijk zou zijn als vzw Brussels Expo het beheer van het Koninklijk Circus voor zijn rekening zou nemen. Ze stelde zich immers vragen bij de onpartijdigheid en belangenvermenging van de vzw, die nauwe contacten vertoonde met de stad. Zo was aanstormend burgemeester Philippe Close (PS) tot voor kort voorzitter van de vzw. Maar in de tussentijd staan er al heel wat evenementen op het programma en de Stad ziet geen andere oplossing dan de vzw toch tijdelijk aan te duiden als uitbater. "De agenda voor volgend seizoen ligt klaar en schadevergoedingen willen we absoluut vermijden", klinkt het bij het college van schepenen. (DCFS)