Stad bindt strijd aan tegen vervallen woningen

De stad zal een samenwerkingshandvest opstellen om de strijd aan te gaan vervallen of leegstaande gebouwen. Het handvest zal de mogelijkheid bieden om een betere coördinatie te verwezenlijken tussen de stad Brussel, het OCMW, de Brusselse politiezone en de verenigingen die zich inzetten voor de verbetering van het huisvestingsaanbod en de kwaliteit van de woningen binnen de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael. Het doel is om de coördinatie van de ondernomen acties te verzekeren in de strijd tegen vervallen of leegstaande gebouwen. "Het eerste proefproject over het openbaar beheersrecht van november 2016, dat met succes beëindigd werd, spoort ons aan om in deze richting verder te gaan", aldus schepen Mohamed Ouriaghli. (AMG)