Regering schrapt rijvak tunnel Reyerscomplex

Het Reyerscomplex.
Foto Baert Het Reyerscomplex.
De vier tunnels van het Reyerscomplex zullen allemaal maar één rijstrook breed worden. Dat heeft de Brusselse regering op vraag van de wijkcomités in de buurt, Leefmilieu Brussel en de gemeente Schaarbeek beslist.

Oorspronkelijk zou de vierde tunnelmond, waar de E40 uitkomt op het Reyerscomplex om verder te gaan richting Montgomery, twee rijvakken krijgen, maar die beslissing werd teruggeschroefd. De doelstelling van het gewest is dat het dat stuk stadsweg wil verbeteren door de toegangswegen efficiënter te maken. De E40 is op die plaats volgens het gewest te breed en de beperking van het aantal rijstroken zal geen weerslag hebben op de verkeersstroom of leiden tot een daling van de wegcapaciteit. De gemeente Schaarbeek is tevreden met de beslissing.


"Wij zijn zeer blij met die beslissing. Op die manier krijgen ook fietsers en voetgangers hun plaats op die ruimte. Daarvoor hebben wij geijverd in de overlegcommissie", aldus burgemeester Bernard Clerfayt.


 (AMG)