Recyclart moet weg uit Kapellekerk

BRANDVEILIGHEID VAN LOKAAL ONDER STATION IS NIET IN ORDE

De stad zal de ruimte onder het station het komende jaar stevig onder handen nemen.
Baert De stad zal de ruimte onder het station het komende jaar stevig onder handen nemen.
Recyclart moet nu toch zijn valiezen pakken. Na twintig jaar verlaat het kunstencentrum haar lokalen, onder het station Brussel-Kapellekerk, omwille van brandveiligheidsredenen. "We gaan in spoedtempo op zoek naar een nieuwe locatie."

Eind vorig jaar kreeg de organisatie een eerste waarschuwing: de gebouwen onder het station voldeden niet langer aan de brandveiligheidsvoorwaarden. Als er brand uitbrak, zouden de bovenliggende spoorweg niet voldoende beschermd zijn. Eigenaar Infrabel stelde de stad Brussel, beheerder van de ruimte onder het station, voor voldongen feiten en eiste dat de stad de lokalen op een gepaste manier beveiligde. "Even bestond de kans dat we tijdens de werkzaamheden konden blijven, maar dat bleek uiteindelijk onmogelijk. Dus werd er beslist dat we moeten verhuizen", aldus Amber Meulenijzer van Recyclart.

Bruisende buurt

In spoedtempo gaan de veertig werknemers van Recyclart nu op zoek naar een nieuw onderkomen. Dat blijkt geen sinecure, want Recyclart heeft nood aan méér dan louter een evenementenzaal. "Niet alleen het kunstencentrum, ook Bar Recyclart, onze ateliers van Recyclart Fabrik en onze bureaus moeten een plaats krijgen. Bovendien bouwden we een enorme buurtwerking uit in de Marollen. Die buurtparticipatie is één van onze belangrijkste werkingen. Onze nieuwe stek hoort dus thuis in een bruisende wijk, waar we een nieuwe samenwerking kunnen opbouwen. Gelukkig krijgen we voldoende steun van de stad. Samen overlopen we de suggesties en plannen we bezoeken."


De stad belooft dat een terugkeer, na de nodige aanpassingen, zeker mogelijk is. "Na overleg met Infrabel zijn we tot een oplossing gekomen", aldus schepen van Stedelijke Herwaardering en Burgerparticipatie David Weytsman. "We verrichten alle nodige ingrepen en gedurende 12 maanden moet Recyclart noodgedwongen de werf verlaten. Eenmaal die klaar zijn, mogen ze er zich opnieuw installeren. Meer zelfs, er wordt een terras bijgebouwd."


Recyclart zelf is nog niet op de hoogte van die plannen en stelt zijn hoop niet te hoog in. "De onderhandelingen met Infrabel en de stad over onze toekomst lopen nog, maar er heerst momenteel nog te veel onzekerheid. Een domper, want we broedden eigenlijk op een plan om onze lokalen uit te breiden met een nieuwe zaal. Die plannen worden voorlopig opgeborgen. En in de tussentijd moeten we voorlopig voor een onbepaalde duur ergens anders heen." De planning van het kunstencentrum wordt voorlopig on hold gezet. "Sommige lezingen kunnen op verplaatsing doorgaan, maar dat is niet ideaal. Zolang we geen nieuwe plek vinden, kunnen we weinig tot niets organiseren."

Afscheidsfeest

Op 28 februari moet het kunstencentrum het pand verlaten. "Onze laatste avond organiseren we een groots afscheid. We zijn niet van plan zomaar te vertrekken. Daarvoor hebben we te veel van onze ziel in deze plaats gestoken."