Progressieve partijen vragen een SilvaTerra 2.0

Enkele Vlaams-Brabantse, Waals-Brabantse en Brusselse partijen willen de haalbaarheidsstudie voor een gedeeltelijke overkapping en ondertunneling van de Brusselse ring in de Druivenstreek koppelen aan een grondige mobiliteit- en impactstudie. Daarmee hoopt men de verkeersproblemen in de regio aan te pakken.

Begin december engageerden de burgemeesters van een tiental gemeenten ten zuiden van Brussel zich om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren voor de overkapping en de ondertunneling van de Brusselse ring tussen Waterloo en Wezembeek-Oppem. Bedoeling van het zogenaamde SilvaTerra-project is het gedeelte van de snelweg terug te geven aan het Zoniënwoud. Het project wordt door de progressieve partijen uit de omgeving toegejuicht, al kan het volgens hen nog beter. "Waarom combineren we die studie niet met een grondige mobiliteitsstudie?", klinkt het bij de partijen, die onder meer de focus op fietsnetwerken en het openbaar vervoer - waaronder de mogelijkheden van een metro - leggen. Ook willen ze er via een permanent overlegplatform tussen gemeenten en gewesten voor zorgen dat mobiliteitsingrepen in de toekomst niet meer stoppen bij gemeente- of gewestgrenzen.

Duurzaam

"Je moet de mobiliteitsproblemen nu aanpakken", vertelt Julie Vanstallen van PRO Hoeilaart. "De bewoners ten zuiden van Brussel hebben nood aan concrete en duurzame mobiliteitsoplossingen zoals fietssnelwegen, voldoende en frequente treinen per uur en slimme parkings langs de E411 met efficiënte aansluitingen op snel en stipt openbaar vervoer."


(RDK)