Politie Brussel legt in 2020 focus op digitalisering, aanwervingen en optimalisering onthaal

Baert Marc
Burgemeester van Brussel Philippe Close (PS) heeft donderdag samen met Christos Doulkeridis (Ecolo), burgemeester van Elsene, en korpschef Michel Goovaerts het nieuwe politiebudget voor 2020 voorgesteld. De focus zal dit jaar gelegd worden op drie belangrijke pijlers, namelijk een duurzaam wervingsbeleid, digitalisering en de optimalisering van het onthaal in de politiecommissariaten. “De bedoeling is om te versterken waar nodig, niet om grote veranderingen in te voeren”, klinkt het.

2019 was een goed jaar voor de Brusselse politie op vlak van aanwerving. Zo vervoegden in totaal 192 nieuwe inspecteurs het politieteam. Toch bedroeg de netto-toename uiteindelijk 101 bijkomende inspecteurs aangezien verschillende inspecteurs op pensioen gingen of vertrokken in het kader van een sociale promotie. “Om die reden zullen we in 2020 onvermoeibaar blijven investeren in de aanwerving van inspecteurs van politie om de verwachte netto-toename van 200 eenheden in 2020 te bereiken”, klonk het op het kabinet van burgemeester Close. 

Digitalisering

Niet enkel op vlak van aanwerving zal er fors ingezet worden. 2020 zal ook ontegensprekelijk een keerpunt worden voor het betreden van het digitale tijdperk. Daarvoor werden in 2019 de eerste fundamenten al gelegd. Zo werd er behoorlijk geïnvesteerd in de aanschaf van computerhard- en software, die essentieel is voor het mobiele politiewerk. Die investeringen vertalen zich in de aankoop van 2.100 smartphones, 200 tablets in de dienstvoertuigen en 500 laptops met hun eigen mobiele printers. “Dit jaar zullen we dan ook onze inspanningen op dit gebied voortzetten. Elke agent van onze 2.000 politiemensen zal uitgerust worden met een smartphone met 4G-verbinding. Zo kunnen alle dossiers op hun smartphone geraadpleegd worden. We spreken hier over een soort van mobiel commissariaat. Op die manier kan een agent, indien deze langsgaat bij mensen thuis, al even checken wat er zich al in het verleden heeft afgespeeld”, aldus burgemeester Close.

Bovendien kunnen de politiemensen processen-verbaal opstellen buiten de politiecommissariaten en kunnen er verhoren opgenomen worden. Zo kunnen agenten op het terrein onmiddellijk klachten opnemen alsook politiecontroles en -inspecties afhandelen. “Deze manier van werken zal tijd besparen en zal bijgevolg het reactievermogen verbeteren, om nog maar te zwijgen van het feit dat zij sneller beschikbaar zullen zijn voor andere taken.” Daarnaast zullen de interventie- en verkeersdiensten beschikken over aangepaste wagens die ingericht kunnen worden als klein politiebureau. 

Onthaal

Ook zal er dit jaar extra aandacht besteed worden aan de zo optimaal mogelijke werking van het onthaal in de politiecommissariaten. Om die optimalisering te kunnen behalen, zal het frontdeskteam uitgebreid worden met vier nieuwe burgermedewerkers en zal de onthaalruimte van het hoofdcommissariaat in de Kolenmarkt opgewaardeerd worden om drukte op bepaalde momenten tegen te gaan. De politiecommissariaten van Brussel, Laken en Elsene worden uitgerust met een onthaalkiosk, die het mogelijk maakt om een eerste prioriteit te geven aan de vraag van de burger.

Slachtoffers seksueel en huiselijk geweld

De optimale opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en seksueel geweld zullen bij deze laatste pijler extra aandacht krijgen. “Ons politiekorps wenst fors in te zetten op de optimale opvang van slachtoffers van huiselijk/seksueel geweld en haatdelicten. Dit aangezien deze drie groepen in het bijzonder blootstaan aan het risico van het ontwikkelen van secundair slachtofferschap.”

Om die reden is het politiekorps dan ook van plan om in de nabije toekomst een nieuwe cel op te richten die zich speciaal richt op de behandeling van gevallen van seksueel en huiselijk geweld en haatdelicten. In het kader daarvan zal een intern netwerk van Domestic Violence Officers (DVO) opgericht worden, bestaande uit politieambtenaren die gespecialiseerd zijn in de opvang van slachtoffers van huiselijk/seksueel geweld en haatdelicten. 

Bijkomend wordt ook het netwerk van buurtregisseurs uitgebreid en zal de frequentie van ‘Coffee with a cop’, een moment waarbij de burger wijkinspecteurs informeel kan ontmoeten, verhoogd worden. Tot slot zal de eerste testfase van het gebruik van bodycams in februari van start gaan. “De bedoeling van 2020 is om te versterken waar nodig, niet om grote veranderingen in te voeren”, concludeert korpschef Goovaerts. 

Budget

In totaal bedraagt de gewone begroting voor 2020 234.702.733 euro. Het overgrote deel, 207,7 miljoen euro, gaat naar personeelsuitgaven, terwijl 24,5 miljoen euro naar de werkingskosten gaat en 2,5 miljoen naar andere uitgaven. De begroting stijgt in 2020 met 3,6 miljoen euro tegenover 2019. “Een indexering, want het budget voor de aanwervingen was al in 2019 ingepland”, klinkt het. Dat is een kleine 3.700.000 euro meer tegenover vorig jaar. 

Van 2018 naar 2019 was er binnen de gewone begroting inderdaad een enorme stijging van bijna 16 miljoen voor de digitale omslag en de geplande rekruteringen. Er moesten 200 agenten bijkomen om de werkdruk binnen het korps op te vangen. In 2019 kwamen er uiteindelijk 192 nieuwe politiemensen bij, maar gelet op de uitstroom van pensioenen of sociale promoties blijft er nog een netto-toename van 101 inspecteurs over. In 2020 wil de zone die verwachte toename van 200 agenten overschrijden.