Pastoor Alliët mag in Begijnhofkerk blijven

Priester Daniël Alliët.
Foto Baert Priester Daniël Alliët.

Pastoor Daniël Alliët en zijn ploeg mogen hun activiteiten voortzetten in de Begijnhofkerk in Brussel. Dat heeft aartsbisschop André-Jozef Léonard hen per e-mail en brief laten weten. "Uiteraard ben ik blij met deze beslissing", vertelt Alliët. "Deze kerk is het symbool van de armen en de uitgestotenen en die hoort in het stadscentrum thuis en niet over het Kanaal. Aartsbisschop Léonard heeft maar liefst 600 spontane reacties gekregen van mensen over heel België om de beslissing te annuleren en daar heeft hij gehoor aan gegeven." In april had de aartsbisschop aan priester Daniël Alliët nog gevraagd of hij bereid zou zijn om de liturgische vieringen te verplaatsen naar de kerk van Sint-Jan de Doper in Molenbeek. Die verkennende vraag paste in de zoektocht van de aartsbisschop naar een geschikte kerk voor enkele priesters van de Fraternité des Saints Apôtres. Hij zal de priesters van de 'Fraternité des Saint-Apôtres' nu een andere zending toevertrouwen in het Vicariaat Brussel. (AMG)