Opvangcentrum Haren weer open?

De Brusselse regering wil de opvangvoorziening in Haren opnieuw openen. Dat zou gebeuren in samenwerking met verschillende verenigingen en publieke operatoren. Het gewest wil dat de federale regering de kosten op zich neemt, maar die weigert.


Het opvangcentrum voor daklozen in Haren werd geopend in het kader van de winteropvang, maar sloot op maandag 30 april de deuren. Er werd meteen voor gewaarschuwd dat honderden mensen de facto op straat kwamen te staan. Donderdag heeft de Brusselse regering zich tijdens haar ministerraad over de situatie gebogen. Het Gewest wil dat de federale regering "haar verantwoordelijkheden inzake opvang van personen zonder verblijfsvergunning" opneemt en dringt aan op een systeem om de toestand op te volgen. In afwachting daarvan wil de Brusselse regering La Porte d'Ulysse in Haren weer openen. De opvangvoorziening in de Poincarélaan, die door Samusocial wordt beheerd, wordt ook uitgebreid. Theo Francken liet al weten geen financiële middelen vrij te geven. (DCFS)