Oplossing voor met sluiting bedreigde basisschool in Sint-Agatha-Berchem

containerklassen voor school Openveld
Baert Marc containerklassen voor school Openveld
De basisschool in de Openveldstraat in Sint-Agatha-Berchem zal dan toch open kunnen blijven. De school werd een jaar na haar opening al met sluiting bedreigd omdat de gemeente door geldnood besliste om de grond voor een nieuwbouw niet aan te kopen. De vestiging wordt nu overgenomen door GO! Scholengroep.

De basisschool in de Openveldstraat in Sint-Agatha-Berchem is een onderdeel van de Gemeentelijke Basisschool De Knapzak. Die had al langer een kleuterschool in de straat, maar in september van 2018 kwam daar ook een eerste lagereschoolklas bij. Het plan was om de lagere school in containers te huisvesten tot de gemeente een nieuwbouw zou neerpoten.

Eind vorig jaar raakte echter bekend dat er geen nieuwbouw zou komen. De gemeente zat naar eigen zeggen te krap bij kas om de grond voor de nieuwbouw aan te kopen. Dat betekende meteen dat de school zou uitdoven. Protest bij de ouders volgde. Zij kwamen op straat en op een woelige gemeenteraadszitting maakten ze hun ongenoegen duidelijk. “Wij zijn geschokt door de beslissing van de gemeente”, klonk het toen bij de ouders. “We willen ook iedere overheid oproepen om te helpen en zo de school open te houden.”

Zavelberg

Die oproep is nu verhoord. De Scholengroep Brussel van het GO!, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de gemeente Sint-Agatha-Berchem zaten maanden aan de onderhandelingstafel over de kwestie. Uiteindelijk kwam uit de bus dat de school in de Openveldstraat overgedragen wordt van de gemeente naar de Scholengroep Brussel van het GO!.

De leerlingen en leerkrachten kunnen op termijn terecht in een nieuw schoolgebouw, geïntegreerd in de nabijgelegen basisschool Zavelberg van het GO!. De VGC neemt de financiering van het project grotendeels op zich. De totale kost zal ongeveer 6,5 miljoen euro bedragen. “Samen met alle betrokken instanties ben ik blij dat we erin zijn geslaagd de Openveldsite van basisschool De Knapzak een nieuwe toekomst te kunnen geven”, zegt Brussels minister Sven Gatz (Open VLD), die binnen de VGC bevoegd is voor onderwijs. “De noodzakelijke Nederlandstalige onderwijscapaciteit in Sint-Agatha-Berchem kan zo worden behouden.”

Ook bij de gemeente is men opgelucht dat de school open kan blijven. “Wij hadden aangekondigd dat we een alternatieve oplossing wilden zoeken om onze kinderen verder te laten studeren en de leerkrachten hun baan te laten behouden”, zegt burgemeester Joëlle Riguelle (CDH). “Vandaag kunnen we, dankzij de medewerking van alle actoren, een nieuw perspectief voorstellen.”

containerklassen voor school Openveld
Baert Marc containerklassen voor school Openveld