Ophef om Arabische vertalingen in 'Gazet van Jette'

Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe (N-VA) begrijpt niet waarom interviews in het magazine van GC Essegem uit Jette in het Arabisch vertaald worden. "Hoe de Arabische vertaling van artikels bijdraagt aan het ondersteunen van het Vlaamse gemeenschapsleven is me een raadsel." Het Vlaams Belang gaat nog een stap verder en dient een klacht in bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Volgens het gemeenschapscentrum wordt het taalbeleid van de VGC perfect gerespecteerd. "De regels stipuleren dat alles in het Nederlands moet geschreven worden, maar dat vertalingen net een laagdrempelige factor kunnen zijn om anderstaligen met het Nederlands vertrouwd te maken", aldus Johan Van den Berghe van het gemeenschapscentrum. Volgens het centrum is het artikel dus perfect reglementair. Het verbaast Van den Berghe dat de kritiek van N-VA komt. "En lid van die partij zetelt immers in de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum en die heeft de editie mee heeft goedgekeurd." Ook het Vlaams Belang benadrukte deze 'hypocrisie'.


(WHW/RDK)