Ninoofsepoort krijgt amfitheater

NA INSPRAAKMOMENTEN BEWONERS KRIJGT PARK DEFINITIEF VORM

Een impressie van hoe het park aan de Ninoofsepoort er zal uitzien in de toekomst.
Repro Baert Een impressie van hoe het park aan de Ninoofsepoort er zal uitzien in de toekomst.
Het park dat aan de Ninoofespoort moet verrijzen, krijgt stilaan vorm. De ruimte op de kruising tussen Brussel-Stad, Molenbeek en Anderlecht zal ingericht worden met een amfitheater, opgebouwd uit vijf ringen die naar beneden toe alsmaar kleiner worden. Het ontwerp komt er na drie inspraakmomenten voor buurtbewoners.

In oktober vorig jaar zijn de werkzaamheden aan de Ninoofsepoort gestart. De herinrichting van de Ninoofsepoort moet de doorstroom van het verkeer op de Kleine Ring verbeteren en de zone veiliger maken voor zwakke weggebruikers.


Maar het nieuwe plan wil ook meer groen integreren in de buurt. Zo zal er een park verrijzen op de plek van de voormalige stadskanker, en de plannen voor dat park zijn ondertussen goedgekeurd door de Brusselse regering.


"Dit vormt een nieuwe stap in de herinrichting van deze stadspoort. Het toekomstige park moet uitgroeien tot een nieuwe kwaliteitsvolle groene ruimte die gericht is op de wijk, ambitie uitstraalt en geschikt is voor alle vormen van gebruik. Zo kunnen de bewoners van de wijk opnieuw genieten van een openbare ruimte, die tot op heden weinig bruikbaar was", aldus minister-president Rudi Vervoort.


Het ontwerp komt er na drie inspraakmomenten voor buurtbewoners. Zij vroegen een natuurlijk park met veel groen en hadden de behoefte aan 'een groene long' en een echt buurtpark, in contact met de omliggende wijken. In november waren er daarom drie workshops met buurtbewoners van de Ninoofsepoort. Suède36/Baseland leidde het participatieve proces in goede banen en leverde vervolgens een voorstel voor de inrichting van het park af. In dat plan is er ook plaats voor een ontmoetingsruimte, waar activiteiten en workshops kunnen plaatsvinden.

Ideeën bewoners aan basis

"De ideeën van de buurtbewoners liggen aan de basis van dat ontwerp. Ook na de heraanleg zal het park nog verder evolueren in samenspraak met de bewoners en afhankelijk van de specifieke behoeften van de buurt", aldus minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet.


Het park zal een open en vrije ruimte zijn, dat in tegenstelling tot een klassiek park niet opgesplitst is in zones met paden. Het park is opgebouwd uit een amfitheater met cirkels die naar beneden toe alsmaar kleiner worden. Wie dieper zit, zal minder merken van de verkeersdrukte rondom hem. In het diepste deel van de zone komt er een tuin met aangepaste planten.

3,5 voetbalvelden

"Dit park, met een oppervlakte van bijna 3,5 voetbalvelden, zal bijdragen tot het verbeteren van de levenskwaliteit van de bewoners van een wijk met een schrijnend gebrek aan groene ruimten", aldus minister voor Leefmilieu en Huisvesting Céline Fremault. Als alles volgens schema verloopt, is de Ninoofsepoort eind 2018 volledig vernieuwd.