Nieuw prostitutiereglement goedgekeurd

Op de gemeenteraad is gisteren het nieuwe prostitutiereglement goedgekeurd. Dat moet onder meer de overlast in de Alhambrawijk beperken. Het vorige reglement werd door de Raad van State in december van vorig jaar voor de tweede keer afgekeurd. Daarin stond dat gemeenteambtenaren GAS-boetes konden uitschrijven tegen de overlast, maar volgens de Raad van State mag alleen de politie hierin optreden. In het nieuwe reglement worden de inbreuken gesanctioneerd door politiestraffen. Naast de prostituees moeten ook klanten oppassen. Zij kunnen bestraft worden als ze zonder geldige reden rondjes rijden in de straten. Ook herhaaldelijk stoppen of abnormaal traag rijden kan een sanctie opleveren. (AMG)