Nieuw politiecommissariaat voor PolBruno

In de Brabantstraat is gisteren een nieuw politiecommissariaat van politiezone Brussel-Noord ingehuldigd. "Ons oude politiecommissariaat aan het Victoria Reginaplantsoen voldeed niet meer aan onze eisen. Met het nieuwe commissariaat willen we toegankelijker zijn en met onze neus op de feiten zitten", zegt de woordvoerster van de zone. "Nu we vlak aan het Noordstation zitten, waar toch vaak criminele feiten worden gepleegd, hopen we dat het veiligheidsgevoel van de burgers terug stijgt." Het commissariaat beschikt onder andere over een cellencomplex, verhoorlokalen en een onthaalruimte voor gezinnen en minderjarigen. De kostprijs van het gebouw bedroeg 9.300.000 euro. (VDBS)