Nederlandstalig onderwijs flirt met de grens van 50.000 leerlingen

Steeds meer leerlingen in Nederlandstalig onderwijs (Archiefbeeld).
Baert Marc Steeds meer leerlingen in Nederlandstalig onderwijs (Archiefbeeld).
49.971 kleuters en kinderen gaan in Brussel naar een Nederlandstalige school. Dat blijkt uit een nieuwe telling die deze maand werd uitgevoerd. Die toont een groei van drie procent in vergelijking met vorig jaar.

In de voorbije vijf jaar steeg het aantal scholieren van 43.765 naar 49.971. In vergelijking met 21 jaar geleden, is het aantal leerlingen met de helft toegenomen. “Een schitterend rapport”, zegt Sven Gatz, VGC-collegelid bevoegd voor Nederlands onderwijs en Scholenbouw. “De cijfers illustreren de kwaliteit van ons onderwijs, van de kleuterklas tot het secundair onderwijs. Ze wijzen ook op de aantrekkingskracht van onze scholen bij ouders die thuis geen Nederlands spreken en kwaliteit willen voor hun kinderen.”

De groei laat zich vooral optekenen in het gewoon onderwijs. Het buitengewoon onderwijs en het deeltijds beroepssecundair onderwijs blijven de jongste jaren ongeveer even groot. Vooral in het gewoon secundair onderwijs zet de groei zich door. Wat betekent dat leerlingen die hun schoolcarrière begonnen in een Nederlandstalige school, ook meer en meer doorstromen naar het middelbaar.

‘Goed voor Nederlands’

De overheid investeerde de laatste jaren fors in extra capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs. Desondanks bleven er op verschillende plaatsen tekorten opduiken bij de inschrijvingen, zeker bij populaire scholen.

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft nog steeds het kleine broertje van het Franstalige net, maar de groei heeft wel positieve gevolgen voor het Nederlands in Brussel, vindt Gatz. “De meerderheid van de kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs spreekt immers geen Nederlands meer thuis, maar alle afgestudeerden spreken op hun achttiende wel vlot Nederlands”, zegt Gatz. “Zo blijft het Nederlands in Brussel groeien en bloeien, terwijl het aantal van oorsprong Vlaamse Brusselaars afneemt.”