Nachtopvang voor 250 daklozen in Brussels hotel

Extra opvang voor Brusselse daklozen.
Baert Marc Extra opvang voor Brusselse daklozen.
De Brusselse nachtopvang voor daklozen breidt zich verder uit, want samen met de stad Brussel en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is donderdagavond beslist om 250 plaatsen te creëren in een Brussels hotel. Het hotel bood zelf zijn diensten aan.

Donderdag besliste de Brusselse regering al om een buitengewoon bijkomend budget van bijna vier miljoen euro vrij te maken voor steun aan de daklozen.  Aan de nachtopvang mogen nu ook 250 plaatsen in een Brussels hotel toegevoegd worden. 

De GGC neemt de vergoeding van het hotel en de medische en psychosociale begeleiding van de mensen die er zullen worden ondergebracht voor zijn rekening. Het hotel zorgt zelf voor de logistiek, de schoonmaak en twee maaltijden per dag, terwijl de stad Brussel de derde maaltijd en de veiligheid op zich neemt. 

“Deze extra opvangcapaciteit zal het mogelijk maken om de bescherming en de afzondering van daklozen bij wie Covid-19 is vastgesteld beter te organiseren en om de gebruikelijke verblijfscentra te ontlasten”, verklaart bevoegd Brussels minister Alain Maron (Ecolo). 

Nog meer opvang

Eerder beslisten de burgemeesters van de Brusselse gemeenten Vorst en Etterbeek ook al om een hotel op te eisen om daklozen in onder te brengen. Intussen ontstaan nog meer initiatieven voor deze kwetsbare mensen. Zo worden er ook plaatsen voor nachtopvang gecreëerd in een hotel in Elsene, in het Sportcentrum van het Zoniënwoud en richt Artsen Zonder Grenzen een triagecentrum in op de site van Tour & Taxis.