Mobiliteitsplan op de helling?

DRIE STADS-EN MILIEUVERENIGINGEN TREKKEN NAAR RAAD VAN STATE

De Anspachlaan wordt in het mobiliteitsplan autovrij.
Baert Marc De Anspachlaan wordt in het mobiliteitsplan autovrij.
Drie verenigingen hebben samen met acht bewoners bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het mobiliteitsplan voor de vijfhoek van de stad Brussel. De initiatiefnemers vrezen dat het mobiliteitsplan gevolgen zal hebben voor de leefkwaliteit van de bewoners. Bovendien werd het plan volgens hen goedgekeurd zonder het te onderwerpen aan een openbaar onderzoek of effectenstudie.

De gemeenteraad van de stad Brussel keurde begin december tijdens een woelige zitting het nieuwe circulatieplan voor de vijfhoek goed. Het plan behelst een gevoelige uitbreiding van de voetgangerszone, de aanleg van een bestemmingslus en de bouw van vier nieuwe parkings, waaronder één onder het Vossenplein. De Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), stadsvereniging ARAU en milieuvereniging Inter-Environnement Bruxelles (IEB) hebben nu samen met acht buurtbewoners die gesteund worden door hun wijken, beroep tot nietigverklaring van de beslissing van de gemeenteraad ingediend bij de Raad van State. "Het is jammer genoeg de enige oplossing om een debat op gang te krijgen bij de stad", aldus Joost Vandenbroele van Bral. "Bovendien zijn er geen voorafgaande studies gedaan, die worden opgelegd door de Brusselse en Europese wetgeving. Studies die wel zijn uitgevoerd, krijgen wij na herhaaldelijk aandringen dan weer niet te zien. De stad wil zeer snel gaan met haar plannen, maar vergeet daarbij rekening te houden met de buurtbewoners en de middenstand."


Mark De Meyer uit de Vrijheidswijk vreest dan weer dat de wijken rond de bestemmingslus, door de oppositie herdoopt tot 'miniring', de dupe gaan zijn van het nieuwe mobiliteitsplan. "Met dit plan zal de zone rond de Anspachlaan en de miniring nog extra auto's aantrekken. Naast verkeersoverlast en sluipverkeer zal dat ook meer fijn stof met zich meebrengen en daar kunnen wij niet akkoord mee gaan."

Galicia

Gevaarlijk

De fietsersbond steunt dan weer het verzet dat is aangetekend. "In het nieuwe plan moet de fietser op de autovrije Anspachlaan tussen de voetgangers laveren, dat is al niet ideaal. Daarbuiten zullen er zoveel auto's bijkomen dat het ronduit gevaarlijk voor fietsers zal worden", aldus Roel de Cleen van de Fietsersbond. "De visie in het mobiliteitsplan ontbreekt compleet. Buiten de autovrij Anspachlaan zou er in feite een autoluwe zone moeten komen met vooral openbaar vervoer. Enkel buiten de ring zouden er auto's moeten rijden." Op het kabinet van Schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open Vld) klinkt het dat "de initiatiefnemers het recht hebben om naar de Raad van State te trekken. Wij wachten geduldig af op de uitkomst en zullen hier verder niet over communiceren."