Meeste fietsslachtoffers door openslaande autodeuren

Fietsers in Brussel worden het meest geveld door een opengaand portier. Dat blijkt uit een onderzoek van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. Daarnaast komen fietsongevallen het meeste voor nadat fietsers ten val komen of bij aanrijdingen op een kruispunt met een tegenligger. Het overgrote deel van de ongevallen komt niet onlogisch voor op de drukste straten van Brussel, zoals de Anspachlaan en de Dansaertstraat in het centrum, of de Lesbroussartstraat in Elsene. Onoplettende bestuurders doen daar vaak hun deur open zonder te kijken naar de aankomende fietsers. In 2016 werden maar liefst 9.380 fietsers slachtoffer van een ongeval. Dat is een stijging van 19 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Toch betekent dat niet dat je als fietser meer kans hebt om betrokken te raken in een ongeval. Na een studie van de verschillende pv's die werden opgemaakt, heeft het BIVV, in samenwerking met Brussel Mobiliteit, vastgesteld dat Brusselaars gewoonweg vaker de fiets kiezen. (DCFS)