Kleine Zavel in oude glorie hersteld

NA 2,5 JAAR EN BIJNA 3 MILJOEN EURO

Het centrale standbeeld van Egmont en Hoorn werd net als de 48 bronzen beelden en de omheining helemaal hersteld.
Baert Marc Het centrale standbeeld van Egmont en Hoorn werd net als de 48 bronzen beelden en de omheining helemaal hersteld.
De Kleine Zavel in het centrum van Brussel is in zijn oude glorie hersteld. De werkzaamheden aan het parkje, dat sinds 1972 in de lijst van beschermd erfgoed is opgenomen, duurden maar liefst twee en een half jaar. Zo werden onder andere de 220 meter omheining en de 48 bronzen beelden gerestaureerd. Beliris trok 2,6 miljoen euro uit voor de restauratie.

De Kleine Zavel werd in 1890 plechtig ingehuldigd en werd ontworpen door de Belgische architect Hendrik Beyaert. De aanleg van de Kleine Zavel was het sluitstuk van een grootschalig stedenbouwkundig project dat tijdens de regering van Leopold II werd gerealiseerd: de aanleg van een koninklijk tracé dat het Kasteel van Laken, het Koninklijk Paleis en het Justitiepaleis met elkaar verbindt.

Een van de bronzen beelden.
Baert Marc Een van de bronzen beelden.

Roest en scheuren

Maar de laatste jaren begon de Kleine Zavel er troosteloos bij te liggen. De standbeelden begonnen zwart uit te slaan, de stenen begonnen te scheuren en er begon overal roest op te treden.


Uit studies bleek dat er op vier punten restauratiewerken nodig waren: de stabiliteit van de fundering van het hek, de bewerkte natuursteen, het smeedwerk en de 48 bronzen beelden. "Om de stabiliteitswerken uit te voeren, moest het volledige hek - met beelden en zuilen - worden ontmanteld. Bij de demontage werd alles secuur geregistreerd, zodat alles op zijn oorspronkelijke plaats kon worden teruggezet", aldus Elien De Swaef van Beliris.


"De zuilen en natuurstenen werden schoongemaakt en waar nodig hersteld. Zwaar beschadigde of missende elementen werden vervangen. Het smeedijzeren hek, de ornamenten en de trapleuningen werden van roest ontdaan, kregen een beschermende behandeling en een lik verf. Tenslotte werden de 48 bronzen standbeelden van de omheining, plus de standbeelden van Egmont en Hoorn, schoongemaakt, gepolijst en behandeld met een waslaag."

Vier aannemers

Vandaag ziet het park er weer uit zoals in haar gloriedagen.


"Vier verschillende aannemers hebben eraan gewerkt en hadden ook elk hun specialisatie. Op dat vlak herhaalt de geschiedenis zich, want ook in de 19de eeuw werkten er heel veel verschillende mensen aan de realisatie van het park", aldus De Swaef. "Belangrijk was ook dat alles wat aan de buitenkant zichtbaar is, met het origineel materiaal is opgelapt. Voor de niet-zichtbare delen hebben we beter, maar niet origineel materiaal gebruikt."


Daarnaast heeft Leefmilieu Brussel de banken in het park en de grote fontein gerestaureerd en de wegen heraangelegd, zodat het park een harmonieus geheel vormt. In totaal heeft de restauratie 2,6 miljoen euro gekost.