Huisvestingsmaatschappij na klachten over halflege woontorens Papenvest: “Zoeken voor iedereen een zo goed mogelijke oplossing”

Directeur van De Brusselse Woning Lionel Godrie bij de maquette van de nieuwe Papenvest.
Baert Marc Directeur van De Brusselse Woning Lionel Godrie bij de maquette van de nieuwe Papenvest.
Huisvestingsmaatschappij De Brusselse Woning is op de hoogte van de problemen voor de bewoners van de sociale woontorens aan de Papenvest en probeert die zo goed mogelijk aan te pakken. Bewoners klaagden immers over de slechte staat van hun appartementen. Twee torens staan halfleeg omdat ze gesloopt worden, wat tot veiligheidsproblemen leidt.

De vijf woontorens aan de Papenvest dateren al van de jaren 50 en zijn volledig uitgeleefd. Veel bewoners klagen over de slechte staat van de appartementen, met schimmel op de muren en te kleine leefruimtes. Huisvestingsmaatschappij De Brusselse Woning heeft echter ambitieuze plannen met de site. De torens gaan immers tegen de vlakte. In de plaats komen in totaal 350 nieuwe woningen.

Ongeveer 60 procent van de eerste twee torens staat ondertussen leeg, wat niet bevorderlijk is voor de veiligheid. “We wisten dat dit ongewenst bezoek zou aantrekken”, zegt Lionel Godrie, directeur van De Brusselse Woning. “Daarom zetten we veiligheidsagenten en een patrouille met honden in. Zij gaan ook kijken in de gebouwen, want we hebben inderdaad al krakers aangetroffen. In een later stadium denken we eraan om kunstenaars een plaats te geven op de site. Dat hebben we al met veel succes bij andere projecten gedaan.”

Vragen naar voorkeur

De huisvestingsmaatschappij zet ook sterk in op individuele begeleiding. “Iedereen die moet verhuizen, heeft bezoek gekregen en is gevraagd naar zijn voorkeur”, zegt Godrie. “We doen ons uiterste best om daaraan tegemoet te komen. Dat is natuurlijk niet makkelijk, maar we zullen niets forceren. We doen alleen wat door de bewoners aanvaard wordt.”

De problemen op de Papenvest met de staat van de appartementen zijn niet nieuw. “Had de renovatie eerder moeten gebeuren? Waarschijnlijk wel”, zegt Godrie. “Maar wij beheren ongeveer 4.000 woningen. Voor elk vier-jarenplan dat we indienen, komt er een budget van 15 à 20 miljoen euro. Een project als de Papenvest kost ons 70 miljoen euro. Dat zou betekenen dat we 12 tot 16 jaar lang elke andere investering zouden moeten bevriezen. Gelukkig heeft de Stad Brussel aan de kar getrokken voor dit project en trekt ook het gewest geld uit.”

Sloop in 2022

De huisvestingsmaatschappij deed ook een geste voor de huurders. “De indexering van de huur hebben we laten vallen”, zegt Godrie. “Ze kunnen ook rekenen op een verhuispremie. Het klopt dat er klachten waren over verhoogde huur, maar dat komt omdat mensen bijvoorbeeld niet de juiste documenten afleverden. Eens dat gebeurd is, komt er een verrekening. In andere gevallen is een verhoging alleen mogelijk als ook het inkomen van het gezin is gestegen. Daar is de huur immers aan gekoppeld, zoals de wet voorschrijft.”

Als de twee eerste torens leeg zijn, kan de sloop beginnen. Dat zou in 2022 moeten gebeuren. Bewoners van de andere torens moeten niet verhuizen naar een andere plaats in Brussel. Zij krijgen een woning in de nieuwe gebouwen die op de plaats van de eerste twee toren komen. In een tweede fase wordt dan de rest van de site aangepakt.

De sociale woningen op de Papenvest.
Baert Marc De sociale woningen op de Papenvest.
Baert Marc