Heraanleg Elsensesteenweg van start

De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Elsensesteenweg zijn vandaag gestart. Vivaqua en Sibelga zullen beginnen met de renovatie van de nutsvoorzieningen voor drinkwater, riolering en elektriciteit. Tijdens de eerste fase wordt het gedeelte tussen de Mercelisstraat en de Vredestraat aangepakt. Tot 15 mei zal het verkeer op de Elsenesteenweg in enkele richting verlopen naar de Naamsepoort. Vanaf 16 mei zal het verkeer volledig worden afgesloten. Nadien start de heraanleg van de Elsensesteenweg tot april 2018. De steenweg zal dan van de Naamsepoort tot Fernand Cocq in drie zones ingedeeld zijn. De eerste zone tussen de Naamsepoort en de Koninklijke Prinsstraat voorziet een brede vrije ruimte, waar de bus kan doorrijden, waar veel plaats is voor voetgangers en fietsers en waar de lokale handel centraal staat. De tweede zone tussen de Koninklijke Prinsstraat en de Opperstraat moet een mix worden van handelszaken, scholen, cultuur en horeca en vormt een geleidelijke overgang naar het Fernand Cocqplein. De derde zone, het Fernand Cocqplein, zet in op ontmoeting en ontspanning.


(AMG)