Gewest bekijkt mogelijkheid op deelrolstoelen in voetgangerszone

voetgangerszone
Baert Marc voetgangerszone
Brussel Mobiliteit bekijkt of het mogelijk is om een dienst met gedeelde rolstoelen installeren in de parkings en metrostations in en rond de voetgangerszone in het centrum. Dat heeft mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) gezegd. Een pendeldienst ziet de minister niet zitten.

Van den Brandt antwoordde in de commissie Mobiliteit van het Brussels parlement op een vraag van parlementslid Marc Loewenstein (Défi), zo weet Bruzz. Die vreesde namelijk dat mensen met een beperkte mobiliteit minder toegang zouden hebben tot de voetgangerszones in het Gewest, meer bepaald die in het centrum.

De minister wil de voetgangerszone in het centrum maximaal toegankelijk houden voor mensen met beperkte mobiliteit. “Dat is een van de basisvereisten voor de zone”, zei ze. “Brussel Mobiliteit bekijkt of het mogelijk is om een systeem van gedeelde rolstoelen op te zetten. Die zouden dan in de ondergrondse parkings of metrostations in en rond de voetgangerszone geplaatst worden. We zouden hierrond binnenkort een proefproject kunnen opstarten.”

Een systeem van pendelvoertuigen lijkt Van den Brandt minder handig, net als uitzonderingsmaatregelen voor andere voertuigen die mensen met een beperkte mobiliteit transporteren. “Zo’n dienst dreigt in te gaan tegen de bedoeling van de voetgangerszone”, aldus Van den Brandt. “De kost ervan zou hoog zijn en het dreigt een ruimer publiek aan te trekken dan louter personen met een beperkte mobiliteit. Het zou geen grote winst betekenen, gezien de maatregelen die er al genomen worden.”