Gedetineerde mist eigen zitting

Een gedetineerde was woensdag niet aanwezig op zijn eigen zitting, omdat er geen personeel was om hem naar de rechtbank te begeleiden. Dat meldt het parket. De beschuldigde A.S. moest woensdag 1 februari verschijnen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel, die zou oordelen over zijn voorlopige hechtenis. Hij is er echter nooit geraakt. Omdat de beschuldigde opgesloten zit in de gevangenis van Nijvel, moest hij van daar overgebracht worden. Het Veiligheidskorps van Nijvel transporteerde hem wel degelijk tot aan het Justitiepaleis, maar eenmaal binnen was het de taak van het Veiligheidskorps van Brussel om hem naar de zittingzaal te brengen. En die waren onderbemand, waardoor ze hier niet in slaagden. Het Veiligheidskorps van Nijvel weigerde de taak over te nemen en besloten prompt om terug te keren naar Nijvel, met A.S., zonder hiervan iemand op de hoogte te stellen. Uiteindelijk werd de man vertegenwoordigd door zijn advocaat en besliste het Hof van Beroep om hem verder aan te houden. Het parket betreurt het voorval, niet te min omdat de Veiligheidskorpsen van de FOD Justitie al jaren kampen met onderbemanning. Dat zorgt voor heel wat problemen en vertragingen en brengt de rechten van verdediging in het gedrang. (DCFS)