Formeel ‘neen’ van burgemeesters tegen fusie van politiezones

Nieuwjaar Brussel: controle op de Anspachlaan.
Baert Marc Nieuwjaar Brussel: controle op de Anspachlaan.
De Conferentie van Burgemeesters in Brussel zegt nu ook officieel ‘neen’ tegen een fusie van de zes Brusselse politiezones. De burgemeesters betreuren dat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) de goede samenwerking op oudejaarsavond aangreep om een fusie naar voor te schuiven.

De Conferentie bestaat uit de burgemeesters van alle 19 Brusselse gemeenten. Dankzij de samenwerking tussen de zes politiezones, de regionale partners en de federale politie verliep de overgang van 2019 naar 2020 een stuk rustiger in Brussel. Daags nadien greep minister De Crem de goede samenwerking en communicatie tussen de zes politiezones aan als een argument voor een fusie van de politiezones.

De Conferentie van Burgemeesters, die donderdagochtend samenkwam, veegt dit voorstel evenwel van tafel. “De Conferentie brengt in herinnering dat een fusie van de zones en in grote lijnen de gemeenten, door sommigen al te vaak wordt voorgesteld als een ‘universele’ oplossing, die niet noodzakelijkerwijs leidt tot een daling van de criminaliteit. Het volstaat om de situatie in andere grote agglomeraties, in België of elders, onder de loep te nemen”, verklaren de burgemeesters.

“Integendeel, de aanwezigheid van een buurtpolitie per zone, die kan samenwerken met de andere zones tijdens grote evenementen, werkt efficiënt om de veiligheid te bewaken, zo dicht mogelijk bij de realiteit van de burgers. Een fusie van de politiezones zou erop neerkomen dat kostbare instrumenten verloren gaan om die kennis van het terrein te verwerven en de informatie te verzamelen die noodzakelijk is om te anticiperen op crimineel gedrag”, besluiten de Brusselse burgervaders.