Extra geld voor activiteiten in de klas

Archiefbeeld.
Photo News Archiefbeeld.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) roept vanaf volgens schooljaar het nieuwe subisidiereglement ‘Klas in Actie’ in het leven. Elk schooljaar wordt er daardoor 650.000 euro vrijgemaakt die alle Nederlandstalige scholen in Brussel kunnen gebruiken voor extra activiteiten in klasverband.

De hervorming moet ervoor zorgen dat de 30.000 leerlingen van de Brusselse Nederlandstalige scholen kunnen deelnemen aan activiteiten rond ondernemerschap, milieu- en cultuureducatie, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), burgerschapseducatie, mediawijsheid, en studiekeuze. Dat kan gaan van een bedrijfsbezoek tot een theatervoorstelling of een inlevingsstage.

De VGC hamert met het initiatief ‘Klas in Actie’ op het belang van deelname in klasverband. Iedereen moet meedoen en daarom kan het budget tot 20 procent verhoogd worden voor kansarme leerlingen. “Met deze hervorming willen we alle schoolteams motiveren om creatieve, inspirerende activiteiten op te zetten voor de groep kinderen die dat nu het hardst nodig hebben, de leerlingen van de derde kleuterklas tot en met het tweede middelbaar”, licht Brussels minister Sven Gatz, VGC-collegelid bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, toe.

De hervorming vormt ook een administratieve vereenvoudiging voor de directies en leerkrachten, want een aanvraag kan makkelijk ingediend worden via het online subsidieloket. Vanaf 15 augustus kunnen ze hun middelen aanvragen voor het schooljaar 2020-2021. Voor de start van het schooljaar kennen de directies al het beschikbare budget.