Eerste Globaal Veiligheids- en Preventieplan voorgesteld

Tegen 2018 moet het Communicatie- en Crisiscentrum in het Brussels Gewest actief zijn. Daarnaast zal de Gewestelijke School voor Veiligheidsberoepen voor opleidingen instaan. Dat heeft de Brusselse regering gisteren gezegd op de voorstelling van het eerste Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP).

Het plan bevat naast de twee nieuwe instellingen ook tien prioritaire thema's. Het gaat onder meer om een gemeenschappelijk analyserooster voor mogelijke daders en slachtoffers van polarisering en radicalisering, het uitrollen van het netwerk van ANPR-camera's en de oprichting van een verwerkingscentrum voor verkeersinbreuken en de versterking van de opsporingscapaciteit op het darknet.

Gemeenschapswachten

De inzet van gemeenschapswachten en lokale politie wordt geoptimaliseerd om te zorgen voor ontradende aanwezigheid en zichtbaarheid ter bestrijding van diefstal, inbraak, vandalisme en allerlei vormen van afpersing. Daarnaast worden er in het luik 'milieu en overlast' avondteams voorzien om risicogedrag te voorkomen en zomerteams van park- en boswachters, gespecialiseerd in preventie. Ook in de metro komt er een dergelijke zichtbare en aangepaste aanwezigheid. Daarnaast heeft het GVPP ook prioritaire aandacht voor echtelijk en intrafamiliaal geweld en komen er aangepaste lokalen voor het verhoren van slachtoffers van mensenhandel en -smokkel.


Wapenhandelaars worden ook gesensibiliseerd om personen te identificeren die laders of munitie in grote hoeveelheden aankopen. Er komen voor de burgers ook EHBO-opleidingen in het kader van de rijopleiding om gepaste reacties en nuttige eerste handelingen te stellen bij noodsituaties. (AMG)