Driekwart Brusselaars is tegen verwijderen van Leopold-standbeelden

Het grote standbeeld van Leopold II in Brussel werd al vaak beklad uit protest
Marc Baert Het grote standbeeld van Leopold II in Brussel werd al vaak beklad uit protest
Driekwart van de Brusselaars is tegen het weghalen van standbeelden van Leopold II. Dat concludeert one.brussels uit een online enquête. Twee op drie Brusselaars vinden het een beter idee om Leopoldstandbeelden te voorzien van ‘context’ door een bordje met uitleg.

De dagen dat voorbijgangers nog achteloos langs een standbeeld van de voormalige  koning Leopold II wandelen, zijn voorbij. Door de opkomst van de Black Lives Matter-beweging heeft zowat iedereen een mening over de beeltenis van de kolonisator van Congo.

Om te bepalen wat er met de controversiële beelden moet gebeuren, startte one.brussels online een enquête. Daar hebben inmiddels 1.109 personen op geantwoord. Uit de eerste resultaten blijkt dat de meerderheid niet voor de verwijdering van de beelden is. 

Geen beeldenstorm

Deelnemers konden bij verschillende toekomstscenario’s aangeven in hoeverre ze het daarmee eens of oneens waren. Van de deelnemers uit Brussel (778 personen) was 33 procent het (heel erg) eens met de verwijdering van de standbeelden.

De voorstanders van een ‘beeldenstorm' vinden de standbeelden niet meer gepast in de publieke ruimte: “Een standbeeld (...) dient om mensen te eren. De koning verdient die eer niet. Verplaats dit naar een soort museum van dwaling van machthebbers”, zegt een van de respondenten.

Hem proberen te wissen, maar al de gebouwen die hij heeft laten plaatsen met het geld van Congo laten staan, is hypocriet

Respondent enquête

77 procent van de Brusselse deelnemers vindt niet dat de beelden weg moeten. Zo antwoordt een respondent: “Het echte debat gaat niet over de standbeelden, maar eerder over racisme waarvan deze mensen vandaag nog slachtoffer zijn. We creëren hier spanningen, die niet nodig zijn, in plaats van antwoord te bieden op echte maatschappelijke problemen”, zegt een respondent. Anderen vinden dat Leopold II als historisch figuur zijn plaats heeft in het straatbeeld. Een deelnemer, die van Congolese afkomst zegt te zijn, noemt weghalen een hypocriete oplossing: “Hem proberen te wissen, maar al de gebouwen die hij heeft laten plaatsen met het geld van Congo laten staan, is hypocriet.”

Context 

De beelden een bord geven met uitleg krijgt de meeste steun: 69 procent is het (heel erg) eens met die oplossing. De beelden vervangen door andere kunst of er een ‘tegenbeeld' bij plaatsen, krijgt van 43 procent van de Brusselse deelnemers steun.

Uit de enquête blijkt dat niet-Brusselaars een veel extremere weerstand voelen tegen het verwijderen van de Leopold II-beelden. 71 procent van de 331 deelnemers die buiten het Brussels gewest wonen is het ‘heel erg oneens’ met het weghalen van de beelden. Bij de Brusselse deelnemers is maar 56 procent het heel erg oneens met dat scenario. 

Bij het scenario ‘behouden' zijn niet-Brusselaars opnieuw sterker overtuigd van hun keuze. 57 procent is het er ‘heel erg mee’ eens om de beelden te laten staan. Bij de Brusselaars valt maar 37 procent in die categorie.  

 Volgens de eerste resultaten lijkt er onder de bevolking een grote consensus te zijn voor contextualisering van de beelden. De Brusselse staatssecretaris Pascal Smet startte met een werkgroep van experten en mensen uit de betrokken gemeenschappen om te bepalen wat er met de symbolen van Leopold II moet gebeuren. One.brussels denkt dat de enquête een belangrijk hulpmiddel kan zijn om een beslissing te nemen over de toekomst van Leopold II in de hoofdstad. Deelnemen kan nog steeds.