Café Filter vraagt veiliger verkeer en schone lucht in Etterbeek

Actie aan het gemeentehuis.
RV Actie aan het gemeentehuis.
Activisten van Café Filter Etterbeek hebben samen met enkele schoolkinderen hun nieuwjaarswensen overhandigd aan het gemeentebestuur van Etterbeek. Ze vragen niet alleen schonere lucht, maar ook veiliger verkeer in hun gemeente.

De actie vond plaats aan het gemeentehuis van Etterbeek. Kinderen gaven er tekening af en de organisatie overhandigde er een nieuwjaarsbrief aan het gemeentebestuur. Daarin vragen ze om het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move toe te passen op de gemeente. “Zo vragen we aandacht, niet alleen voor schone lucht, maar ook voor verkeersveiligheid”, zegt Bas de Geus van Café Filter Etterbeek. “We willen daarover een dialoog opstarten met de gemeente en dit wordt meteen de eerste stap. We hebben in de gemeente een achttal scholen die niet ver van elkaar liggen en dus vragen we aan de gemeente dat ze deze zone als ‘lokaal mobiliteitscontract’ inschrijven op de projectoproep van het Brussels Gewest. Als je de mobiliteit voor kinderen wil verbeteren, moet je die zone aanpakken.”

De groep wil enkele moeilijke punten onder de aandacht brengen. “Neem de metro-uitgang aan Merode”, zegt de Geus. “Daar lopen heel veel verschillende verkeerssituaties door elkaar. Er is heel veel ruimte voor de auto, maar weinig voor de rest. Even verderop moet je vier keer oversteken als je de Tervurenlaan aan Montgomery wil kruisen. Heel moeilijk met een groep kinderen.”

Café Filter Etterbeek werkt daarom aan een interactieve kaart met de verschillende onveilige punten in de gemeente. “Die probleempunten willen we aangepakt zien”, zegt de Geus. “Eind december beloofde de gemeente ons na een burgerinterpellatie al dat ze bezig was met de zaak, maar we willen dit zeker opvolgen. Het kan niet de bedoeling zijn dat er een plan komt op maat van de auto, want dat is een zaak van het verleden.”