Brussels parket reageert: “Strijd tegen mensenhandel en zedenzaken is een absolute prioriteit”

Politie en parket zouden te lang gewacht hebben om actie te ondernemen in dossier ‘Fioul Gang’

De verdachten zitten momenteel nog in de cel
RV De verdachten zitten momenteel nog in de cel
In het dossier rond de Brusselse stadsbende die minderjarige meisjes in de prostitutie gedwongen zou hebben, zou er te laat zijn ingegrepen door het parket en de politie. Dat berichtte VRT NWS maandag. “Het welzijn van de slachtoffers is een grote bekommernis van het parket”, reageert het parket van Brussel vandaag.

Eind juli 2019 wordt het parket door de Brusselse lokale politiezone Zuid op de hoogte gebracht over twee minderjarige meisjes, een Belgisch en een Frans, die verplicht zouden worden zich te prostitueren. Het parket gaf volgens VRT NWS in eerste instantie geen gevolg aan het proces-verbaal. Nochtans bepaalt een richtlijn van het College van procureurs-generaal ondubbelzinnig dat in dossiers van seksueel geweld absoluut voorrang moet worden gegeven aan de slachtoffers, zeker als dat minderjarigen zijn. 

“Twee maanden laten zitten”

Twee maanden later werd een dossier geopend ingevolge politionele informatie dat één of meerdere jonge meisjes zich zouden prostitueren in een woning. Twee maanden, omdat er bij de politiezone Zuid niet genoeg personeel aanwezig zou zijn om meteen tussen te komen. Pas in oktober valt de federale politie binnen op dat adres en kan ze een meisje van 16 jaar bevrijden. Volgens de VRT had men eind juli 2019 al alle informatie om tussen te komen. Want het was op basis van exact dezelfde informatie dat de federale politie tussenkwam begin oktober. “De vaststelling blijft dat men de minderjarige meisjes, slachtoffers van seksueel geweld, twee maanden heeft laten zitten”, klinkt het

“Vanaf augustus werden meerdere onderzoeksdaden uitgevoerd die deze informatie echter niet konden objectiveren vóór oktober 2019", reageert Willemien Baert van het parket van Brussel. “Het onderzoek was nog steeds lopende wanneer begin oktober 2019 nieuwe politionele informatie met betrekking tot gelijkaardige feiten het parket van Brussel bereikt heeft, met onder andere een ander, nieuw adres waar jonge meisjes zich zouden prostitueren.”

“Gezien er daardoor objectieve linken gelegd konden worden tussen de beide informaties, heeft de procureur des Konings onmiddellijk een onderzoeksrechter gevat en onder andere een bevel tot medebrenging ten aanzien van een verdachte gevorderd. Vanaf dan neemt de onderzoeksrechter de leiding van het onderzoek over.”

December

In de maand december 2019 werd een nieuw opsporingsonderzoek geopend, in het kader van de verdwijning van een Frans meisje, dat zich in België bleek te prostitueren volgens dezelfde modus operandi als in het voorgaande dossier. “Ook hier werd onmiddellijk een onderzoeksrechter gevorderd”, aldus Baert. “De twee gerechtelijke onderzoeken werden gevoegd gezien het mogelijk om dezelfde verdachten zou gaan.”

“Het parket van Brussel bevestigt met klem dat de strijd tegen mensenhandel en zedenzaken een absolute prioriteit is en dat het welzijn van de slachtoffers hiervan een grote bekommernis is van het parket”, aldus Baert.