Boos veiligheidskorps zet burgers voor gesloten deuren

75 burgers stonden maandagmiddag voor gesloten deuren aan het hof van assissen, omdat het Veiligheidskorps hen niet wilde binnenlaten.

Om 13.15 uur zou in het hof een loting plaatsvinden voor de jury van een assissenzaak die donderdag verschijnt en waarvoor 75 burgers waren opgeroepen. Het Veiligheidskorps had schrik dat deze zitting zou uitlopen tot na 15.30u, namelijk het einde van hun werkdag. Dus weigerde ze de deuren te openen tot ze zeker waren dat ze tijdig naar huis konden. Het griffiepersoneel liet in de tussentijd de burgers via een zij-ingang binnen. Uiteindelijk opende het korps na bijna een uur dan toch de deuren, nadat ze overeengekomen waren dat de federale politie om 15.30u hun taken zouden overnemen. Zo gezegd, zo gedaan trok het korps dan ook stipt om 15.30 uur huiswaarts, hoewel de politie nog niet was toegekomen. Die kwam pas tegen 16.15u aan, waardoor de 75 burgers nog eens een klein uur moesten wachten.


Het is niet de eerste keer dat zoiets voorvalt. Vorige vrijdag kon geen enkele zitting doorgaan, omdat geen enkele aangehoudene present was. Het Veiligheidskorps had geweigerd hen naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling te brengen, waardoor een dossier over drugshandel noodgedwongen uitgesteld moest worden. (DCFS)