Bommelding in Westland Shopping Center

De politie heeft maandag rond 17 uur een grootscheepse controle uitgevoerd in het Westland Shopping Center nadat er telefonisch een bommelding was gedaan. Het shoppingcenter werd niet geëvacueerd, maar de in- en uitgangen werden gecontroleerd en binnen werd ook gepatrouilleerd met honden. Er werd uiteindelijk niets gevonden. Rond 18.30 uur was de politieactie voorbij. (DBS)