Anderlecht ziet internationale busterminal aan Erasmus niet zitten

De huidige stopplaats voor de bussen is aan het Noordstation.
BELGA De huidige stopplaats voor de bussen is aan het Noordstation.
Het Brussels Gewest speelt al lang met het idee om een internationale busterminal in te richten rond metro Erasmus. De huidige situatie, waarbij bussen onder meer aan het Noord en het Centraal Station staan, is immers allesbehalve ideaal.

Hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen over de terminal, ziet de gemeente het plan er liever niet komen. De terminal op de Parking Lennik zou midden in de ontwikkeling van Erasmus komen, waar op termijn 3.000 extra mensen zouden komen wonen. Ook de huidige buurtbewoners kantten zich al tegen het plan en ook de ULB, die het ziekenhuis daar beheert, is tegenstander.

“Ik denk dat meerdere, kleinere internationale busstations op verschillende plaatsen bij de ingang van het gewest geschikter zijn dan één enkel station”, zegt Brussels parlementslid en voorzitster van de Anderlechtse PS Isabelle Emmery daarover. “Deze stations zouden gemakkelijker bussen kunnen ontvangen die uit regio’s in het noorden van het Brussels Gewest komen.”

Industrielaan niet geschikt

De gemeente zelf schoof de Industrielaan als alternatief naar voren, maar dat is niet haalbaar. “Onderzoek toonde aan dat deze locatie niet geschikt is, onder meer door het gebrek aan een sterke openbaarvervoerslijn en de reeds sterk ontwikkelde positionering ervan in het Gewest”, aldus Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen).

Burgemeester Fabrice Cumps heeft echter om een nieuwe tramlijn gevraagd in de buurt van de Industrielaan. In de nog te ontwikkelen Biestebroekwijk moeten op termijn immers 1.500 mensen komen wonen. Dat rechtvaardigt volgens hem de aanleg van het openbaar vervoer dat nu nog ontbreekt. “Het dossier Biestebroek, de nieuwe tramlijn en het internationale busstation zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, zo zegt Cumps aan Bruzz.