Aantal aanvragen Woningfonds daalt

Hoewel het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over 1.000 huurwoningen beschikt en verschillende leningen aanbiedt voor gezinnen met een laag inkomen, doen steeds minder gezinnen hier effectief een beroep op. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang fractievoorzitter Dominick Lootens verzamelde. "Het aantal aanvragen bij het Woningfonds zit in dalende lijn. In 2014 telden we nog 1342 aanvragen, in 2016 waren het er nog maar 923." Ook de toewijzing van huurwoningen is gedaald. In sommige gemeentes, zoals Evere of Sint-Agatha-Berchem werd geen enkele woning toegekend. Maar dat betekent volgens Lootens absoluut niet dat de nood aan huurwoningen en hypotecaire leningen gedaald is. "Er zijn nog steeds honderden aanvragen. Het Woningfonds heeft nood aan nieuwe impulsen om hun bekendheid en competitiviteit te verhogen." (SRB)