Aanleg park Thurn & Taxis bijna van start

NIEUWE GROENE LONG ZAL MEER DAN 9 HECTARE GROOT ZIJN

Jan Aelberts
Binnen een tiental dagen beginnen de werken aan het langverwachte park op de site van Thurn & Taxis. Het resultaat zal in niets meer lijken op het huidige uitzicht. "Op deze manier moet een groende gordel ontstaan in Brussel, een volwaardig park", aldus landschapsarchitect Bas Smets.

De werken betekenen een figuurlijke aardverschuiving in onze hoofdstad. Een lange dreef met vijf bomenrijen zal de Havenlaan verbinden met een glooiend landschapspark dat op termijn meer dan 9 hectare zal vormen. Het geheel vormt de grootste groene long die sinds meer dan honderd jaar is aangelegd in Brussel. "Een ware revolutie voor de buurtbewoners en de volledige Brusselse bevolking", verwoordde Brussels minister van leefmilieu Evelyne Huytebroeck het al eerder, "dankzij dit park en het indrukwekkende groene netwerk zal de volledige wijk een ander uitzicht krijgen." De aanleg van recreatie- en groenzones langs spoorlijn 28 en onder de Jubelfeestbrug begon vorig jaar al. Nu is het de beurt aan het belangrijkste centrale deel van het toekomstig park op en rond de site van Thurn & Taxis. De aanleg van het park behelst echter meer dan enkel wat bomen en struiken planten. Eerst zijn immers grondwerken nodig. "We gaan dat gedeeltelijk afgraven om daar een afwateringssysteem met een grindbekken aan te leggen. Het water kan daarin insijpelen waardoor de oppervlakte in principe altijd droog zal zijn", legt landschapsarchitect Bas Smets uit aan Brusselnieuws.

Jan Aelberts

Drieduizend bomen

Vervolgens zal de uitgegraven grond gebruikt worden om de bestaande hellingen op de rand van het terrein zachter te maken. "Op die manier krijgen we een zachte glooiing zoals we die kennen in de belangrijke parken uit de negentiende eeuw zoals het Ter Kamerenbos of het Josaphatpark." In een volgende fase zal het groen in het park geïmplementeerd worden. Niet minder dan drieduizend bomen zullen geplant worden, waardoor Brussel als het ware een nieuwe groene long zal krijgen.

Werven

"Op korte tijd zal zo een groene gordel ontstaan die de parkbezoeker afschermt van de vele werven die de komende jaren nog zullen worden opgestart op de site, op lange termijn ontstaat een volwaardig park", verklaart Smets. Het park zal door de massale aanwezigheid van bomen en planten een aangename plek om te vertoeven worden. Zo komt er centraal een open ruimte waar mensen kunnen ontspannen en sporten.


Ook het uitzicht mag er zijn, met in de verte de torens van de Noordwijk. Eventueel komt er ook nog een café en mogelijk een restaurant. Binnen een klein jaar zal de site er dus al helemaal anders uitzien dan dat vandaag het geval is.