4 op de 10 kinderen geboren in gezin dat onder armoedegrens leeft

In Brussel worden vier op de tien kinderen geboren in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. 27 procent van de gezinnen waarin een kind in Brussel wordt geboren, leeft zelfs in 'diepe armoede'. Dat blijkt uit een doorlichting door de ULB van alle kinderen die in Brussel tussen 2004 en 2010 geboren werden.

De cijfers van het rapport zijn geen steekproef, maar absoluut en gebaseerd op administratieve data die door de onderzoekers werden gecombineerd. Uit de cijfers blijkt ook dat driekwart van de kinderen die in Brussel geboren worden, een moeder van niet-Belgische origine heeft.


Kinderen van deze moeders hebben hoe dan ook een groter armoederisico, maar zelfs als de moeders al meer dan tien jaar de Belgische nationaliteit hebben, ligt het armoederisico veel hoger dan bij niet-migranten.

Buitenland

Zes op de tien jonge moeders zijn in het buitenland geboren en vier op de tien hebben niet de Belgische nationaliteit. Het aandeel nieuwe ouders dat in een maatschappelijk kwetsbare situatie leeft is in het Brussels Gewest ook groter dan in Wallonië en Vlaanderen.


Eén Brussels kind op de zes wordt geboren in een eenoudergezin. Het eenouderschap doet het armoederisico sterk toenemen: 72 procent van deze gezinnen leeft onder de armoedegrens en bijna de helft van de alleenstaande moeders is inactief.


(AMG)