306 gedetineerden krijgen verlengd penitentiair verlof

Baert Marc
Ook de werking van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank (SURB) staat in coronatijden op een laag pitje. Het penitentiair verlof van 306 gevangenen werd immers verlengd.

Om de werklast van de SURB te verlichten werd dinsdag aan 306 gevangenen een verlengd penitentiair verlof toegekend. Niet elke gedetineerde kwam hiervoor in aanmerking. “Alleen zij die al een positieve evaluatie kregen omdat zij druk aan hun reclassering in de maatschappij aan het werken zijn”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver. “De gedetineerden in kwestie hebben buiten de gevangenis een opvangplaats waar zij terechtkunnen. In plaats van 36 uur tijdens een gewoon penitentiair verlof mogen zij buiten tot 5 april.” 

Bepaalde categorieën van gevangenen, zoals verdachten van terrorisme of zedenmisdrijven en gedetineerden zonder vast adres, blijven in de cel. 

Die beslissing heeft tot gevolg dat de strafuitvoeringsrechtbanken heel wat minder werk hebben. Vanwege de coronamaatregelen zijn de zittingen van de Brusselse SURB ook grotendeels opgeschort tot 10 april en worden alleen nog de dringende zaken behandeld. Desondanks heeft de Brusselse SURB nog wekelijks een zitting in het Justitiepaleis en zetelt ze regelmatig in de gevangenissen, voor zaken waarbij de aanwezigheid van de gedetineerden noodzakelijk is.